Vi underhåller gravstenar

Vi utför allt underhåll av gravstenar, såsom omförgyllning, ommålning, rengöring m.m. Vill Du ha hjälp att rengöra, omförgylla eller måla om din gravvård, kontakta oss

Bra att veta angående underhåll av gravstenar

  • Granitens hållbarhet är i det närmaste evig, varför en normal gravrättsupplåtelse på 25-50 år är en kort period för detta material. Med granit menas granit, kvartsit, gnejs och diabas.
  • Förgyllda och målade texter och dekorer har, under förutsättning av rätt skötsel och gynnsam placering och miljö, en livslängd för målad text ca 15 år och för förgylld text ca 10 år.

Anvisningar för skötsel av gravvårdar
Granit är ett beständigt naturmaterial (granit, kvartsit, gnejs, diabas) som inte påverkas nämnvärt av tiden, men som ändå kräver omvårdnad och aktsamhet. Varje stensort har sina unika egenskaper som färg, vattenupptagningsförmåga, hårdhet mm. Detta innebär att normal blekning eller missfärgning på grund av sol, regn, vind, smuts, alger, mossa etc påverkar. Det är därför vi här ger några goda råd som man bör tänka på i samband med skötsel av gravvården.

Skötsel och underhåll
Allt stenmaterial bör hållas rent och därför tvättas regelbundet. All tvättning bör ske vid fuktig väderlek.

Polerade ytor är mycket lätta att hålla rena. Normalt tvättas eventuell smuts bort med vanligt vatten genom att gnida med hand eller mjuk trasa/svamp. Tillse att inga sandkorn repar ytan. Vid hårt nedsmutsad yta kan ett milt tvättmedel med neutralt pH-värde i ljummet vatten användas.

Grovslipad, finhuggen, råhuggen eler flammad yta bör tvättas minst en gång varje år med milt tvättmedel med neutralt pH-värde och ljummet vatten. Använd gärna en rotborste. Vid hårt nedsmutsad eller mossig sten måste specialtvättmedel användas. Kontakta er gravstensleverantör för råd.

Målad eller förgylld dekor måste tvättas med stor försiktighet. Tvättmedel som användes måste vara mycket milt och utspätt. Putsning sker med mycket mjuk borste.

Att tänka på
Graniten är känslig för bland annat stearin, olja, rost och hög hetta.

  • ställ aldrig gravljus eller marshaller på eller i omedelbar närhet av stenen så att stänk kan uppstå.
  • all form av fett och olja som tränger in i stenen är mycket svår att få bort.
  • lägg ingen vinterkrans eller liknande på eller mot stenen, då dessa ofta innehåller ståltråd som snart börjar rosta.

Upptäcks detta skall det omedelbart tas bort och därefter rengöras/tvättas med alternativt hett vatten, kemiskt ren bensin eller aceton.

Andra goda råd
Granitvaser skall man ta in i god tid före frysrisk.

I samband med textkomplettering av vården bör äldre text och dekor renoveras (gäller försänkt, målad eller förgylld samt all upphöjd) för att skillnaden mellan nytt och gammalt ej skall bli för stor.

Hitta till oss

Kontakt

FORSMANS STEN & GRAVYR AB

Utställningslokal med visningsstenar/kontor:
Lasarettsvägen 36, Skellefteå
Telefon: 0910 - 133 03 (Boka gärna tid)
Tomas mobil: 070 - 302 99 41
Ellenor mobil: 070 - 321 99 61

Fabrik
Bygdsiljumsvägen 4, Burträsk

info@forsmanssten.nu