Gravering av gravsten

  Den vanligaste formen av arbete på en redan  befintlig gravsten är komplettering av nytt namn och datum. Stenen kan vara behov att kompletteras med ny text och kanske även ommålning eller förgyllning av den befintliga texten.
  Ibland kan det vara så att det inte får plats med ny text på stenen då finns flera alternativ som man får fundera över.

  Alternativ

  Ett alternativ är att man slipar bort allt på stenen och sen återgraverar all text och dekor, fast man gör texten mindre eller placerar den så att det får plats fler namn i framtiden (gäller upphöjd och försänkt text, svårare med djupblästrad text).

  Ett annat alternativ är att vända på gravstenen och gravera på baksidan. Om kyrkogårdsförvaltningen tillåter så kan man också lägga en ny liggande gravsten (häll) framför den befintliga stående stenen. (Olika regler gäller på olika kvarter och kyrkogårdar).

  Vanligast är att vi använder samma stil och uppställning som den befintliga texten. (Vi gör avtryck från befintliga namn).

  I samband med en textkomplettering på en gravsten

  Bör du tänka över alternativet att renovera även äldre text och dekor, (gäller försänkt, målad eller förgylld text). Vi brukar rekommendera att man förgyller eller målar om befintlig text för att skillnaden mellan nytt och gammalt ej skall bli för stor.
  Vanligast är att man renoverar en gravsten i samband med att ett nytt namn ska graveras på stenen, men självklart kan man göra det närsomhelst. Man brukar säga att förgylld eller målad text håller upp till ca 10 år beroende på stenens placering samt luftföroreningar, slitage och nedfall från träd mm.

  Ingravering på befintlig gravsten

  Vid textkomplettering hämtar vi gravstenen och ser till att den även kommer på plats när arbetet är utfört.
  Priser: (Gäller inom Norrbotten och Västerbotten)

  • Ingravering av endast årtal (även datum)  5.300:-
  • Ingravering av namn + årtal 6.600:-

  I priset ingår: Moms, frakt och rengöring

  Image

  Utsmyckningar gravstenar

  Många väljer att smycka sin gravsten med en vit porslinsduva eller små bronssparvar eller liknande.

  Utställningslokal med visningsstenar

  Besök vår visningslokal på Lasarettsvägen 36 i Skellefteå. Här kan du få råd & tips.

  Gravering av gravstenar

  Den vanligaste formen av arbete på en redan  befintlig gravsten är komplettering av nytt namn och datum. Stenen kan vara behov att kompletteras med ny text och kanske även ommålning eller förgyllning av den befintliga texten.