Vi underhåller gravstenar

  Vi utför allt underhåll av gravstenar, såsom omförgyllning, ommålning, rengöring m.m. Vill Du ha hjälp att rengöra, omförgylla eller måla om din gravvård, kontakta oss.

  Anvisningar för skötsel av gravvårdar

  Granit är ett beständigt naturmaterial (granit, kvartsit, gnejs, diabas) som inte påverkas nämnvärt av tiden, men som ändå kräver omvårdnad och aktsamhet. Varje stensort har sina unika egenskaper som färg, vattenupptagningsförmåga, hårdhet mm. Detta innebär att normal blekning eller missfärgning på grund av sol, regn, vind, smuts, alger, mossa etc påverkar. Det är därför vi här ger några goda råd som man bör tänka på i samband med skötsel av gravvården.

  Skötsel och underhåll

  Allt stenmaterial bör hållas rent och därför tvättas regelbundet. All tvättning bör ske vid fuktig väderlek.

  Polerade ytor är mycket lätta att hålla rena. Normalt tvättas eventuell smuts bort med vanligt vatten genom att gnida med hand eller mjuk trasa/svamp. Tillse att inga sandkorn repar ytan. Vid hårt nedsmutsad yta kan ett milt tvättmedel med neutralt pH-värde i ljummet vatten användas.

  Grovslipad, finhuggen, råhuggen eler flammad yta bör tvättas minst en gång varje år med milt tvättmedel med neutralt pH-värde och ljummet vatten. Använd gärna en rotborste. Vid hårt nedsmutsad eller mossig sten måste specialtvättmedel användas. Kontakta er gravstensleverantör för råd.

  Målad eller förgylld dekor måste tvättas med stor försiktighet. Tvättmedel som användes måste vara mycket milt och utspätt. Putsning sker med mycket mjuk borste.

  Att tänka på

  Graniten är känslig för bland annat stearin, olja, rost och hög hetta.

  • ställ aldrig gravljus eller marshaller på eller i omedelbar närhet av stenen så att stänk kan uppstå.
  • all form av fett och olja som tränger in i stenen är mycket svår att få bort.
  • lägg ingen vinterkrans eller liknande på eller mot stenen, då dessa ofta innehåller ståltråd som snart börjar rosta.

  Upptäcks detta skall det omedelbart tas bort och därefter rengöras/tvättas med alternativt hett vatten, kemiskt ren bensin eller aceton.

  Andra goda råd

  Granitvaser skall man ta in i god tid före frysrisk.

  I samband med textkomplettering av vården bör äldre text och dekor renoveras (gäller försänkt, målad eller förgylld samt all upphöjd) för att skillnaden mellan nytt och gammalt ej skall bli för stor.

  gravstenar på kyrkogård

  Utsmyckningar gravstenar

  Många väljer att smycka sin gravsten med en vit porslinsduva eller små bronssparvar eller liknande.

  Utställningslokal med visningsstenar

  Besök vår visningslokal på Lasarettsvägen 36 i Skellefteå. Här kan du få råd & tips.

  Gravering av gravstenar

  Den vanligaste formen av arbete på en redan  befintlig gravsten är komplettering av nytt namn och datum. Stenen kan vara behov att kompletteras med ny text och kanske även ommålning eller förgyllning av den befintliga texten.